ORDIN Nr. 353 din 4 iunie 2008

Pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii. ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE – ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 501 din 3 iulie 2008. Având în vedere Referatul de aprobare nr. 248.115 din 19 aprilie 2007, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) şi s), art. 19, 31, 37 şi 56 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic…

LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 22 noiembrie 2006 – Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I – Dispoziții generale – În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) administrator – autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare și asigură administrarea faunei cinegetice; b) armă de vânătoare – armă de foc a cărei caracteristică și utilizare sunt reglementate de administrator; …