LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 22 noiembrie 2006 – Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I – Dispoziții generale – În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) administrator – autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare și asigură administrarea faunei cinegetice; b) armă de vânătoare – armă de foc a cărei caracteristică și utilizare sunt reglementate de administrator; …