Hotărâre AGA nr. 1 din 20.04.2017

Hotărârea nr. 1 din 20.04.2017 a Adunarii Generale a Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Alba. Adunarea Generală a A.J.V.P.S. Alba, întrunită azi data de 20.04.2017 în şedinţă ordinara, întrunită statutar în prezenta unui numar de 90 de membrii din totalul de 133 membrii delegaţi, reprezentanţi ai cluburilor de vânătoare şi pescuit din structura AJVPS Alba,în temeiul art. 33 din O.G. nr. 26/2000 şi ale art. 15 lit. a),b),c), f) şi l) din Statutul Asociaţiei, adoptă prezenta

Hotararea AGA nr. 2 din 2016 alegeri

Hotararea nr. 2 din 21.11.2016 a Adunarii Generale a Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Alba
Adunarea Generala a A.J.V.P.S. Alba , intrunita azi  data de 21.11.2016 in sedinta extraordinara, de dare de seama si algeri, in temeiul art.15, lit d) din Statutul AJVPS Alba adopta prezenta